توانمندسازی کسب‌و‌کار مبتنی بر آموزش مستمر

در طول دوره پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پسا‌شتابدهی کارگاه‌های متعدد بسته به سن رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها برگزار میشود که حضور در برخی از آنها برای استارت‌آپ‌ها الزامی و برخی اختیاری میباشد.

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو

رویدادهای اخیر

وبینار آشنایی با فرایند های ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

رویدادهای اخیر

وبینار آشنایی با فرایند های ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

ادامه
وبینار آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

رویدادهای اخیر

وبینار آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

ادامه
کمپین توانمند سازی شرکت های دانش بنیان و فناور استان آذربایجان شرقی

رویدادهای اخیر

کمپین توانمند سازی شرکت های دانش بنیان و فناور استان آذربایجان شرقی

ادامه
وبینار قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا حمایت های گمرک از شرکت های دانش بنیان

رویدادهای اخیر

وبینار قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا حمایت های گمرک از شرکت های دانش بنیان

ادامه
وبینار چرا و چگونه در پارک علم و فناوری مستقر شویم؟

رویدادهای اخیر

وبینار چرا و چگونه در پارک علم و فناوری مستقر شویم؟

ادامه
کارگاه آموزش آنلاین توصیه های مهم  برای سال 1401 در حوزه فروش و بازاریابی

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزش آنلاین توصیه های مهم برای سال 1401 در حوزه فروش و بازاریابی

ادامه
کارگاه آموزش آنلاین چالش ها و موانع تیم سازی برای مدیران شرکت های دانش بنیان

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزش آنلاین چالش ها و موانع تیم سازی برای مدیران شرکت های دانش بنیان

ادامه
وبینار ملی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

رویدادهای اخیر

وبینار ملی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

ادامه
کارگاه آموزش آنلاین 10 قدم تا کسب برند

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزش آنلاین 10 قدم تا کسب برند

ادامه
وبینار ملی آشنایی با فرایندهای جذب سرمایه و تکنیک های ارائه به سرمایه گذار

رویدادهای اخیر

وبینار ملی آشنایی با فرایندهای جذب سرمایه و تکنیک های ارائه به سرمایه گذار

ادامه
وبینار جلسه پرسش و پاسخ در خصوص قانون کار و قراردادهای پرسنلی و دستمزد

رویدادهای اخیر

وبینار جلسه پرسش و پاسخ در خصوص قانون کار و قراردادهای پرسنلی و دستمزد

ادامه
وبینار مشکلات شرکت های دانش بنیان در خصوص اظهار نامه مالیاتی

رویدادهای اخیر

وبینار مشکلات شرکت های دانش بنیان در خصوص اظهار نامه مالیاتی

ادامه