جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/9/1 - ساعت خبر : 9:26

کمپین توانمند سازی شرکت های دانش بنیان و فناور استان آذربایجان شرقی

زمان برگزاری سه شنبه و چهارشنبه 3 و 4 آبان 1401