جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/9/1 - ساعت خبر : 9:25

وبینار قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا حمایت های گمرک از شرکت های دانش بنیان

زمان برگزاری: چهارشنبه 19 مرداد 1401، ساعت 11 تا 13

مدرسین: آقای دکتر مجاهد باباپور - خانوم دکتر سیمین خوش کنار
هزینه ثبت نام: به صورت رایگان
لینک ورود به جلسه: در همان روز برگزاری اعلام خواهد شد.