توانمندسازی کسب‌و‌کار مبتنی بر آموزش مستمر

در طول دوره پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پسا‌شتابدهی کارگاه‌های متعدد بسته به سن رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها برگزار میشود که حضور در برخی از آنها برای استارت‌آپ‌ها الزامی و برخی اختیاری میباشد.

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 6 ساعته بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار
1402/1/27
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 6 ساعته بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار

ادامه
دوره تخصصی مدل کسب و کار شخصی برای طراحی مسیر شغلی
1402/1/20
رویدادهای اخیر

دوره تخصصی مدل کسب و کار شخصی برای طراحی مسیر شغلی

ادامه
کارگاه آموزشی 6 ساعته بهبود عملکرد سازمان با تکنیک های خودآگاهی
1401/12/15
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 6 ساعته بهبود عملکرد سازمان با تکنیک های خودآگاهی

ادامه
کارگاه آموزشی 4 ساعته تدوین طرح توجیحی کسب و کار
1401/12/8
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 4 ساعته تدوین طرح توجیحی کسب و کار

ادامه
وبینار ترویجی آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان
1401/12/4
رویدادهای اخیر

وبینار ترویجی آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی آنلاین بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار
1401/11/24
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی آنلاین بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار

ادامه
وبینار ترویجی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان
1401/11/20
رویدادهای اخیر

وبینار ترویجی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی آنلاین مبانی و مزایای توسعه فناور محور کسب و کار
1401/11/20
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی آنلاین مبانی و مزایای توسعه فناور محور کسب و کار

ادامه
وبینار ملی  تفکر طراحی در توسعه محصول و خدمات
1401/11/16
رویدادهای اخیر

وبینار ملی تفکر طراحی در توسعه محصول و خدمات

ادامه
وبينار ترويجي آشنايي با فرايندهاي ارزيابي و حمايتهاي شركتهاي دانش بنيان
1401/10/18
رویدادهای اخیر

وبينار ترويجي آشنايي با فرايندهاي ارزيابي و حمايتهاي شركتهاي دانش بنيان

ادامه
کارگاه آموزشی ۸ ساعته تغییر استراتژی بازاریابی بر اساس تحولات بازار
1401/10/18
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی ۸ ساعته تغییر استراتژی بازاریابی بر اساس تحولات بازار

ادامه
وبینار آشنایی با فرایند های ارزیابی و حمایت های دانش بنیان
1401/9/1
رویدادهای اخیر

وبینار آشنایی با فرایند های ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

ادامه