اخبار و رویدادها

news
1402/06/29 08:56:18 / رویداد,علمی و فناوری

حضور مدیرعامل شرکت ستاک در برنامه تلویزیونی تراز شبکه سهند

ادامه
حضور مدیرعامل شرکت ستاک در برنامه تلویزیونی تراز شبکه سهند
1402/06/29 08:56:18 / رویداد,علمی و فناوری

حضور مدیرعامل شرکت ستاک در برنامه تلویزیونی تراز شبکه سهند

ادامه
صدور گواهی عضویت شتابدهنده ستاک‌آپ در مرکز شتابدهی نوآوری پارک علم و فناوری پردیس
1402/06/18 12:34:58 / اطلاعیه و فراخوان ها

صدور گواهی عضویت شتابدهنده ستاک‌آپ در مرکز شتابدهی نوآوری پارک علم و فناوری پردیس

ادامه
انتخاب شرکت دانش بنیان ستاک به عنوان کارآفرین برتر استان
1401/11/27 11:51:32 / علمی و فناوری

انتخاب شرکت دانش بنیان ستاک به عنوان کارآفرین برتر استان

ادامه
حضور ستاک‌آپ در نمایشگاه رینوتکس 2022
1401/08/03 15:23:35 / علمی و فناوری

حضور ستاک‌آپ در نمایشگاه رینوتکس 2022

ادامه
حضور فعال ستاک‌آپ در هفته فناوری تبریز
1401/07/30 16:39:01 / علمی و فناوری

حضور فعال ستاک‌آپ در هفته فناوری تبریز

ادامه
توسعه همکاری های شتابدهنده ستاک‌آپ و بانک قرض الحسنه مهر ایران
1401/07/30 16:33:51 / اقتصادی

توسعه همکاری های شتابدهنده ستاک‌آپ و بانک قرض الحسنه مهر ایران

ادامه
ستاک‌آپ میزبان رویداد همفکر تبریز
1401/07/30 16:19:51 / رویداد,رویدادهای اخیر

ستاک‌آپ میزبان رویداد همفکر تبریز

ادامه
افتتاح رسمی شتابدهنده ستاک‌آپ توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
1401/07/30 16:12:57 / اطلاعیه و فراخوان ها,علمی و فناوری

افتتاح رسمی شتابدهنده ستاک‌آپ توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

ادامه
بازدید نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی  کوتیر ایلیا
1401/02/25 13:07:15 / اقتصادی

بازدید نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان از پروژه سرمایه گذاری خارجی شرکت ام جی آی کوتیر ایلیا

ادامه
بررسی مشکلات و موانع مربوط به شرکت پیشگام خوش قدم آریا در نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان
1401/02/25 12:23:39 / علمی و فناوری

بررسی مشکلات و موانع مربوط به شرکت پیشگام خوش قدم آریا در نشست کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان

ادامه