جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/9/1 - ساعت خبر : 9:29

وبینار آشنایی با فرایند های ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

زمان برگزاری: چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 9 تا 12

آخرین اخبار

ستاک‌آپ میزبان رویداد همفکر تبریز
1401/07/30 16:19:51 / رویداد,رویداد های اخیر

ستاک‌آپ میزبان رویداد همفکر تبریز

ادامه