جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/9/1 - ساعت خبر : 9:28

وبینار آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

زمان برگزاری: چهارشنبه 4 آبان 1401، ساعت 14 تا 17

آخرین اخبار

ستاک‌آپ میزبان رویداد همفکر تبریز
1401/07/30 16:19:51 / رویداد,رویداد های اخیر

ستاک‌آپ میزبان رویداد همفکر تبریز

ادامه