توانمندسازی کسب‌و‌کار مبتنی بر آموزش مستمر

در طول دوره پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پسا‌شتابدهی کارگاه‌های متعدد بسته به سن رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها برگزار میشود که حضور در برخی از آنها برای استارت‌آپ‌ها الزامی و برخی اختیاری میباشد.

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو

رویدادهای اخیر

وبینار ملی آشنایی با خدمات عارضه یابی شرکتهای دانش بنیان
1402/8/16
رویدادهای اخیر

وبینار ملی آشنایی با خدمات عارضه یابی شرکتهای دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی 16 ساعته فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بنیان
1402/8/13
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 16 ساعته فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه حضوری و آنلاین آشنایی با نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان
1402/8/8
رویدادهای اخیر

کارگاه حضوری و آنلاین آشنایی با نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی 16 ساعته مدیریت بازاریابی
1402/8/2
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 16 ساعته مدیریت بازاریابی

ادامه
وبینار مالکیت فکری واسناد تجاری به همراه پرسش و پاسخ
1402/7/26
رویدادهای اخیر

وبینار مالکیت فکری واسناد تجاری به همراه پرسش و پاسخ

ادامه
فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال مالی ۱۴۰۲
1402/7/22
رویدادهای اخیر

فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال مالی ۱۴۰۲

ادامه
10 امین نشست
1402/7/19
رویدادهای اخیر

10 امین نشست "شنبه های تامین مالی" 22 مهرماه برگزار می شود

ادامه
کارگاه آموزشی 16 ساعته مهارت بازخورد حرفه ای
1402/7/15
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 16 ساعته مهارت بازخورد حرفه ای

ادامه
معرفی جایگاه تولید بار اول (بومی‌سازی محصولات فناورانه) در نظام جدید دانش‌بنیان
1402/7/10
رویدادهای اخیر

معرفی جایگاه تولید بار اول (بومی‌سازی محصولات فناورانه) در نظام جدید دانش‌بنیان

ادامه
وبینار ملی نکات کاربردی قانون سامانه مودیان براساس آخرین قوانین مالیاتی
1402/7/6
رویدادهای اخیر

وبینار ملی نکات کاربردی قانون سامانه مودیان براساس آخرین قوانین مالیاتی

ادامه
9 امین نشست
1402/7/4
رویدادهای اخیر

9 امین نشست "شنبه های تامین مالی" 8 مهرماه برگزار می شود.

ادامه
کارگاه آموزشی ۴ ساعته تدوین برنامه بازاریابی
1402/6/12
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی ۴ ساعته تدوین برنامه بازاریابی

ادامه