جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/9/1 - ساعت خبر : 8:37

وبینار مشکلات شرکت های دانش بنیان در خصوص اظهار نامه مالیاتی

زمان برگزاری چهارشنبه 25 خرداد 1401، ساعت 16 تا 18
  • هزینه ثبت نام : به صورت رایگان
  • لینک ثبت نام: https://bizservices.ir/course/857
  • لینک ورود به جلسه: در همان روز برگزاری اعلام خواهد شد.