جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/12/4 - ساعت خبر : 9:5

وبینار ترویجی آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان

زمان برگزاری: روز یکشنبه، 7 اسفند ماه از ساعت 10 تا 13