توانمندسازی کسب‌و‌کار مبتنی بر آموزش مستمر

در طول دوره پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پسا‌شتابدهی کارگاه‌های متعدد بسته به سن رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها برگزار میشود که حضور در برخی از آنها برای استارت‌آپ‌ها الزامی و برخی اختیاری میباشد.

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو

رویدادهای اخیر

11 امین نشست

رویدادهای اخیر

11 امین نشست "شنبه‌های تامین مالی" 20 آبانماه برگزار می‌شود.

ادامه
وبینار ملی آشنایی با خدمات عارضه یابی شرکتهای دانش بنیان

رویدادهای اخیر

وبینار ملی آشنایی با خدمات عارضه یابی شرکتهای دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی 16 ساعته فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بنیان

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 16 ساعته فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه حضوری و آنلاین آشنایی با نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان

رویدادهای اخیر

کارگاه حضوری و آنلاین آشنایی با نظام جدید ارزیابی شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی 16 ساعته مدیریت بازاریابی

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 16 ساعته مدیریت بازاریابی

ادامه
وبینار مالکیت فکری واسناد تجاری به همراه پرسش و پاسخ

رویدادهای اخیر

وبینار مالکیت فکری واسناد تجاری به همراه پرسش و پاسخ

ادامه
فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال مالی ۱۴۰۲

رویدادهای اخیر

فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال مالی ۱۴۰۲

ادامه
10 امین نشست

رویدادهای اخیر

10 امین نشست "شنبه های تامین مالی" 22 مهرماه برگزار می شود

ادامه
کارگاه آموزشی 16 ساعته مهارت بازخورد حرفه ای

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 16 ساعته مهارت بازخورد حرفه ای

ادامه
معرفی جایگاه تولید بار اول (بومی‌سازی محصولات فناورانه) در نظام جدید دانش‌بنیان

رویدادهای اخیر

معرفی جایگاه تولید بار اول (بومی‌سازی محصولات فناورانه) در نظام جدید دانش‌بنیان

ادامه
وبینار ملی نکات کاربردی قانون سامانه مودیان براساس آخرین قوانین مالیاتی

رویدادهای اخیر

وبینار ملی نکات کاربردی قانون سامانه مودیان براساس آخرین قوانین مالیاتی

ادامه
9 امین نشست

رویدادهای اخیر

9 امین نشست "شنبه های تامین مالی" 8 مهرماه برگزار می شود.

ادامه