توانمندسازی کسب‌و‌کار مبتنی بر آموزش مستمر

در طول دوره پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پسا‌شتابدهی کارگاه‌های متعدد بسته به سن رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها برگزار میشود که حضور در برخی از آنها برای استارت‌آپ‌ها الزامی و برخی اختیاری میباشد.

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو

رویدادهای اخیر

کمپین توانمندسازی ویژه شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق

رویدادهای اخیر

کمپین توانمندسازی ویژه شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق

ادامه
کمپین توانمندسازی ویژه شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق

رویدادهای اخیر

کمپین توانمندسازی ویژه شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق

ادامه
کمپین توانمند سازی مشتمل بر برگزاری کارگاه آشنایی با نظام جدید ارزیابی دانش بنیان و عارضه یابی کسب و کارها دانش بنیان

رویدادهای اخیر

کمپین توانمند سازی مشتمل بر برگزاری کارگاه آشنایی با نظام جدید ارزیابی دانش بنیان و عارضه یابی کسب و کارها دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی آنلاین

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی آنلاین "عارضه یابی کسب و کارهای دانش بنیان"

ادامه
۱۲ امین نشست

رویدادهای اخیر

۱۲ امین نشست "شنبه‌های تامین مالی" ۹ دیماه برگزار می‌شود.

ادامه
کارگاه آموزشی آنلاین

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی آنلاین "مدیریت تجربه مشتری و اهمیت آن در رشد کسب و کار"

ادامه
نشست نهم معرفی حمایت‌های مرکز تعاملات بین المللی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

رویدادهای اخیر

نشست نهم معرفی حمایت‌های مرکز تعاملات بین المللی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ادامه
وبینار ملی ثبت اظهارنامه‌های ارزش‌افزوده و فصلی ماده 169

رویدادهای اخیر

وبینار ملی ثبت اظهارنامه‌های ارزش‌افزوده و فصلی ماده 169

ادامه
وبینار ملی فرایند اخذ گواهی انطباق برای محصولات دانش بنیان

رویدادهای اخیر

وبینار ملی فرایند اخذ گواهی انطباق برای محصولات دانش بنیان

ادامه
نشست معرفی جایزه ملی آبادیران (آبادینو) برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور

رویدادهای اخیر

نشست معرفی جایزه ملی آبادیران (آبادینو) برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور

ادامه
رویدادبوت کمپ صادراتی به مدت 5 روز متوالی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار خواهد شد.

رویدادهای اخیر

رویدادبوت کمپ صادراتی به مدت 5 روز متوالی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار خواهد شد.

ادامه
شتابدهنده ستاک، حامی و ارائه دهنده زیرساخت نرم افزاری و میزبانی Rinotex 2023

رویدادهای اخیر

شتابدهنده ستاک، حامی و ارائه دهنده زیرساخت نرم افزاری و میزبانی Rinotex 2023

ادامه