جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/7/22 - ساعت خبر : 11:40

فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال مالی ۱۴۰۲

شرکت‌های متقاضی از اول آبان ماه با مراجعه به سامانه etebar14.ir می توانند پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را ارسال کنند.

اطلاع از شرایط و ضوابط:  etebar14.ir

مرکز توانمندسازی و ترویج کسب‌و‌کار دانش‌بنیان | https://chat.whatsapp.com/JXJBdIFIqfE9FpRTn4hHiy