جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/7/10 - ساعت خبر : 9:24

معرفی جایگاه تولید بار اول (بومی‌سازی محصولات فناورانه) در نظام جدید دانش‌بنیان

زمان برگزاری: دوشنبه 10 مهرماه ساعت 9:30 الی 12:15

سلسله نشست‌های معرفی نظام جدید دانش‌بنیان; معرفی جایگاه تولید بار اول (بومی‌سازی محصولات فناورانه) در نظام جدید دانش‌بنیان

 ثبت نام در این رویداد، حضوری و مختص شرکت‌های دانش‌بنیان است. 

لینک ثبت نام: http://daneshbonyan.isti.ir/Xp23