توانمندسازی کسب‌و‌کار مبتنی بر آموزش مستمر

در طول دوره پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پسا‌شتابدهی کارگاه‌های متعدد بسته به سن رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارها برگزار میشود که حضور در برخی از آنها برای استارت‌آپ‌ها الزامی و برخی اختیاری میباشد.

رویدادهای پیش رو

رویدادهای پیش رو

رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 8ساعته چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در وضعیت کنونی اقتصاد برای شرکت های دانش بنیان
1402/2/27
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 8ساعته چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در وضعیت کنونی اقتصاد برای شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی 4 ساعته مبانی و مزایای سیستم سازی در کسب و کارهای کوچک
1402/2/21
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 4 ساعته مبانی و مزایای سیستم سازی در کسب و کارهای کوچک

ادامه
اولین همایش ملی شرکت های برتر فعال در حوزه فین تک و تامین مالی استارتاپی
1402/2/19
رویدادهای اخیر

اولین همایش ملی شرکت های برتر فعال در حوزه فین تک و تامین مالی استارتاپی

ادامه
کارگاه آموزشی بازاریابی عمومی برای صاحبان کسب و کار
1402/2/19
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی بازاریابی عمومی برای صاحبان کسب و کار

ادامه
کارگاه آموزشی آنلاین مبانی و مزایای سیستم‌سازی در کسب و کارهای کوچک
1402/2/12
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی آنلاین مبانی و مزایای سیستم‌سازی در کسب و کارهای کوچک

ادامه
کارگاه آموزشی 6 ساعته بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار
1402/1/27
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 6 ساعته بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار

ادامه
دوره تخصصی مدل کسب و کار شخصی برای طراحی مسیر شغلی
1402/1/20
رویدادهای اخیر

دوره تخصصی مدل کسب و کار شخصی برای طراحی مسیر شغلی

ادامه
کارگاه آموزشی 6 ساعته بهبود عملکرد سازمان با تکنیک های خودآگاهی
1401/12/15
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 6 ساعته بهبود عملکرد سازمان با تکنیک های خودآگاهی

ادامه
کارگاه آموزشی 4 ساعته تدوین طرح توجیحی کسب و کار
1401/12/8
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی 4 ساعته تدوین طرح توجیحی کسب و کار

ادامه
وبینار ترویجی آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان
1401/12/4
رویدادهای اخیر

وبینار ترویجی آشنایی با فرایندهای ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان

ادامه
کارگاه آموزشی آنلاین بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار
1401/11/24
رویدادهای اخیر

کارگاه آموزشی آنلاین بازاریابی دیجیتال و تاثیر آن بر رشد کسب و کار

ادامه
وبینار ترویجی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان
1401/11/20
رویدادهای اخیر

وبینار ترویجی آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت های دانش بنیان

ادامه