جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/6/18 - ساعت خبر : 12:34

صدور گواهی عضویت شتابدهنده ستاک‌آپ در مرکز شتابدهی نوآوری پارک علم و فناوری پردیس

شتابدهنده ستاک‌آپ وابسته به شرکت دانش بنیان ستاک موفق به اخذ گواهینامه عضویت از مرکز شتابدهی پارک فناوری پردیس به عنوان مجری انحصاری اعطای گواهی صلاحیت به زیر ساخت های توسعه استارت آپی، یعنی شتابدهنده ها، فضای کار اشتراکی و مراکز هم آفرینی گردید.