جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1402/7/6 - ساعت خبر : 10:10

آشنایی با مبنای ارزیابی و نهادهای ارزیابی‌کننده شرکت‌های دانش‌بنیان

مبنای ارزیابی و نهادهای ارزیابی‌کننده شرکت‌های دانش‌بنیان