جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1402/6/1 - ساعت خبر : 9:0

آشنایی با فرایندهای جذب سرمایه و تکنیک های ارائه به سرمایه گذار

با تدریس آقای حسن اطاعت

سرفصل ها: