جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/20 - ساعت خبر : 15:59

قوانین امور گمرکی و ترخیص کالا و حمایتهای گمرگ از شرکتهای دانش بنیان

 

با تدریس آقای مجاهد باباپور

سرفصل ها:

  • تعاریف، سازمان و کلیات
  • تعیین ارزش و قواعد مبدا
  • تشریفات قبل از اظهار-
  • نگهداری کالا در اماکن گمرکید
  • کالاهای ظبط شده و متروکه و واگذاری گمرک
  • تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص
  • رویه های گمرکی - تخلفات و قاچاق گمرکی
  • معافیت ها و ممنوعیت ها-کارگزار گمرکی