جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/20 - ساعت خبر : 15:50

مسیر توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و ارزش آفرین

 

تجربه خانم سارا ستوده

سرفصلها:

  • بررسی مسیر شغلی از تحصیل تا مشاور توسعه کسب و کار
  • جایگاه شغل "توسعه کسب و کار" در شرکتهای نوپا و دانش بنیان
  • چالش های زنان برای توسعه کسب و کار