جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:7

نگاهی نو به مسائل کارآفرینی و استارتاپ ها

 

با تدریس آقای مهندس سید باقر شریف زاده

سرفصلها:

  • سرعت تغییر و نوآوری
  • فرصت ها، چشم انداز، استراتژی