جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 11:52

فروش به مدیران ارشد

 

با تدریس آقای مهندس امیر اعرابی پور

سرفصلها:

  • افزایش نقش مدیران ارشد در تصمیم گیری خرید شناخت مدیران ارشد
  • شیوه تصمیم گیری بستن فروش با مدیران ارشد
  • تکنیک های مذاکره با مدیران ارشد
  • آشنایی با متد FAB در فروش به مدیران ارشد