جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/9/6 - ساعت خبر : 16:23

رویدادبوت کمپ صادراتی به مدت 5 روز متوالی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار خواهد شد.

محوریت و ترتیب زمانی رویداد به شرح زیر است:
«آشنایی با مرکز تجارت بین‌الملل و ابزارهای تحلیل بازار صادراتی »، سخنران: میرهادی سیدی؛ مشاور امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران، زمان: ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۳
آموزش «ابزارهای تحلیل بازار صادراتی»، مدرس: بهروز حسن الفت؛ مدرس مرکز تجارت بین‌الملل، زمان: ۶ الی ۸ آذر ماه سال ۱۴۰۲ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
ورکشاپ، مدرس: بهروز حسن الفت، زمان: ۹ آذرماه سال ۱۴۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۳
در صورت تمایل به شرکت در رویداد نسبت به تکمیل فرم اقدام کنید.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vxGAHNrWlkUIWN1m_D93cWm2ELmpDqboTv8JPEyVfEo/edit?usp=sharing