جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/9/2 - ساعت خبر : 11:21

شتابدهنده ستاک، حامی و ارائه دهنده زیرساخت نرم افزاری و میزبانی Rinotex 2023

شتابدهنده ستاک، حامی و ارائه دهنده زیرساخت نرم افزاری و میزبانی یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (Rinotex2023) علاقمندان را به حضور و ثبت نام در این نمایشگاه و رویدادهای جانبی آن دعوت می کند:

مهلت ثبت نام: 30آبان 1402

سایت ثبت نام: Rinotex.ir