جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/5/31 - ساعت خبر : 10:8

پوشش زنده نشست سوم از سلسله نشست‌های معرفی نظام جدید دانش‌بنیان

پوشش زنده نشست سوم از سلسله نشست‌های معرفی نظام جدید دانش‌بنیان با موضوع حمایت های مالیاتی با حضور دکتر اسدی فرد

تماشای آنلاین:  www.aparat.com/Daneshbonyan_isti/live