ناصر انزلی چی

زمینه تخصص:

تجارت بین الملل

سوابق اجرایی:

  • مولف کتاب «بایسته های منقاصات بین الملل»
  • بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات تاپ
  • مشاور، منتور و مدرس صادرات، جذب سرمایه خارجی و حضور در مناقصات بین الملل