سعید هاشمی

زمینه تخصص:

فروش

سوابق اجرایی: 

  • مدرس دانشگاه و مشاور حوزه فروش و مذاکرات تجاری
  • مولف کتاب «سامورایی های فروش»
  •  طراح و مجری برنامه های استراتژیك بازاریابی شركت ها 
  • مدرس مورد تایید بانک مرکزی و بیمه مرکزی