جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/20 - ساعت خبر : 15:40

مسیر تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان توسط زنان کارآفرین

 

با تدریس خانم صفا تابناک

سرفصلها:

  • بررسی مسیر تولید و تجاری سازی یک محصول دانش بنیان
  • مراحل و چگونگی اخذ مجوز های قانونی (با بررسی ویژه محصولاتی که نیاز به مجوز سازمان عذا و دارو دارند)
  • روش های ارتقاء و ایجاد تنوع محصول