جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/20 - ساعت خبر : 15:32

مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه

 

با تدریس آقای مسعود محمدی

سرفصلها:

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • استراتژی بازاریابی
  • تجربه مشتری
  • مدیریت فرایندهای سازمانی
  • ساختار سازمانی
  • داشبوردهای مدیریتی (هوش تجاری)