جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:23

اصول و فنون مذاکره

 

با تدریس آقای مهندس سعید هاشمی

سرفصل ها:

  • تعریف مذاکره
  • تقسیم بندی مذاکره
  • انواع مذاکره
  • اصول مذاکره خوب
  • برنامه ریزی و هدف گذاری در مذاکره
  • نقطه ترک مذاکره
  • حین مذاکره
  • پایان مذاکره