جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:15

آیا می توان از تجارب گوگل و علی بابا در کسب و کارهای ایرانی استفاده کرد؟

 

با تدریس آقای مهندس ناصر فرج زاده

سرفصل ها:

  • تجارب کارآموزی در گوگل
  • تجارب همکاری در علی بابا
  • فرایندهای اجرایی علی بابا
  • مدیریت منابع انسانی در علی بابا
  • توصیه هایی برای شرکتهای فناور و دانش بنیان