جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:13

تبدیل اینستاگرام به قیف فروش

 

مدرس آقای مهندس حسن اطاعت

سرفصل ها:

  • آشنایی با قیف فروش
  • فرآیند قیف فروش
  • آشنایی با اینستاگرام
  • شباهت ساختاری الگوریتم اینستاگرام و قیف فروش
  • مراحل پیاده سازی قیف فروش در اینستاگرام