جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 11:57

تجارب عملی ایجاد، توقف و راه اندازی مجدد یک شبکه اجتماعی در ایران

 

با تدریس آقای مهندس آرش یزدانیان

سرفصلها:

  • ارزیابی اولیه و امکان سنجی اجرایی ایده
  • اجرا و رصد دایمی شاخصها، آمار و ارقام
  • باید و نبایدهای تیم سازی در استارتاپ ها
  • باید و نبایدهای جذب سرمایه در استارتاپ ها
  • برنامه ریزی برای توسعه
  • تجارب عملی استارتاپ لوکوبوک در عبور از مراحل مذکور