جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 11:53

بیزنس دیزاین

با تدریس آقای مهندس آرش مدرسی

سرفصل ها:

  • حل مساله با ابزارهای تفکر خلاق، تفکر دیزاین و تفکر سیستمی
  • طراحی و نوآوری در زنجیره ارزش بر مبنای دیتا
  • مزیت رقابتی بر اساس باز تعریف زنجیره ارزش