جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 11:48

ساختار تیم و شراکت در استارتاپها

 

با تدریس آقای مهندس امین اکبرزاده

سرفصلها:

  • ترکیب تخصص/ وظیفه در تیم ساختار اجرایی شرکت ها
  • شراکت و ساختارهای حقوقی
  • تهدیدات تیم و شراکت