جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1402/5/23 - ساعت خبر : 8:11

اولین گفتگوی سیاستی (Policy Talk) از شرکت های دانش بنیان تا اقتصاد دانش بنیان

زمان: یکشنبه 22 مرداد ساعت 16 الی 18 مکان: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (طبقه همکف)

با رویکرد تشریح جهت گیری های جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

  • با حضور دکتر رضا اسدی فرد معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
  • و میزبانی دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف

 

لینک حضور آنلاین:

www.skyroom.online/ch/nrisp.ac.ir/iramot