جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/11/20 - ساعت خبر : 10:20

کارگاه آموزشی آنلاین مبانی و مزایای توسعه فناور محور کسب و کار

زمان برگزاری: روز شنبه و دوشنبه 8 و 10 بهمن ماه از ساعت 17 تا 19
  • مدرس:  آقای مهندس نادر آقازاده
  • هزینه ثبت نام دانش بنیان: 50 هزار تومان (90 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی)
  • هزینه ثبت نام آزاد: 500 هزار تومان
  • لينك ثبت نام دانش بنیان:  GHAZAL.INIF.IR
  • لينك ثبت نام آزاد: EVENTS.SETAKSOFT.COM
  • لينك ورود به جلسه: همان روز برگزاری وبينار اطلاع رساني خواهد شد.