جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/11/16 - ساعت خبر : 16:40

وبینار ملی تفکر طراحی در توسعه محصول و خدمات

زمان برگزاری: روز چهارشنبه 19 بهمن ماه از ساعت 11 تا 13
  • مدرس:  آقاي مهندس حسن اطاعت 
  • هزینه ثبت نام: بصورت رايگان 
  • لينك ثبت نام: Https://bizservices.ir/course/951
  • لينك ورود به جلسه: همان روز برگزاری وبينار اطلاع رساني خواهد شد.