جزئیات خبر

تاریخ خبر : 1401/10/18 - ساعت خبر : 12:55

وبينار ترويجي آشنايي با فرايندهاي ارزيابي و حمايتهاي شركتهاي دانش بنيان

زمان برگزاري: روز شنبه ۲۴ دی ماه از ساعت ٩تا ١٢
  • مدرس:  آقاي دكتر مجيد حقيقي
  • هزینه ثبت نام: بصورت رايگان 
  • لينك ثبت نام: Https://daneshbonyan.isti.ir
  • لينك ورود به جلسه: همان روز  وبينار اطلاع رساني خواهد شد