جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/20 - ساعت خبر : 15:39

چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در وضعیت کنونی اقتصاد برای شرکت های دانش بنیان

 

با تدریس آقای مهندس حسن اطاعت

سرفصلها:

  • بررسی چالش های وضعیت اقتصادی کنونی و پیش رو
  • عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی
  • فرصت های جدید سرمایه گذاری در وضعیت کنونی