جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:26

شرکت های دانش بنیان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده چه تکالیفی دارند؟

 

با تدریس آقای مهندس علی اکبر حسینی نیا

سرفصلها:

  • آشنایی با مفاد مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با شرکت های دانش بنیان
  • چه قراردادهای فروشی مشمول مالیات ارزش افزوده هستند؟
  • الزامات حسابداری مرتبط با ارزش افزوده
  • خوداظهاری در ارزش افزوده
  • نحوه رسیدگی مالیاتی ارزش افزوده