جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:24

توسعه مهارتهاي فروش حرفه اي

 

با تدریس آقای مهندس سعید هاشمی

سرفصلها:

  • فروشنده حرفه اي و ويژگي هاي آن
  • سه ويژگي كه فروشندگان از آن غافل هستند( گوش كردن، سوال كردن، مشاهده كردن)
  • يك روز فروشنده موفق چگونه است؟
  • فروشنده حرفه اي و رقبا
  • چگونه با اعتراضات و انتقادهاي مشتری روبرو شويم
  • زبان بدن و نقش آن در چرخه فروش
  • راه هاي غلبه بر ترس و بهانه مشتري براي نخريدن كالا