جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:21

حل چالش های خدمات مشتریان از طریق پشتیانی آنلاین

 

با تدریس آقای قادر صادقی

سرفصلها:

  • چک لیست و سوالات اعتبار سنجی مشتری
  • ایمیل های خشک در مقابل ایمیل های پویا
  • رسیدن از ۱ مشتری به ۱۰۰۰ مشتری
  • پروسه آن بوردینگ محصول و خدمات
  • چالش های خدمات مشتریان
  • کاربرد پشتیبانی آنلاین در رفع چالش های خدمات مشتریان