جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:18

ضرورت ارتباطات خارجی برای شرکتهای فناور و دانش بنیان

 

با تدریس آقای مهندس فرشید مولالو

سرفصل ها:

  • الزامات و الفبای ارتباطات و همکاری‌های بین الملل
  • بررسی روش‌ها و کانال‌های ارتباطات بین الملل
  • تکنیک‌های مذاکره در تعاملات بین‌المللی