جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 12:0

درس هایی از سرگذشت یک استارتاپ

 

با تدریس آقای مهندس آیاز آذری

سرفصلها:

  • از روحیات فرهنگی و هنری تا اندیشه کارافرینی
  • چالش های تیم سازی و توسعه کسب و کار
  • چالش های ناشی از رقابت و کرونا