جزئیات ویدئو

تاریخ خبر : 1401/9/17 - ساعت خبر : 11:59

بیزنس پلن تک صفحه ای

 

با تدریس خانم مهندس عسل راد

سرفصل ها:

  • بازار هدف
  • ساخت پیام
  • دستیابی به مشتریان
  • جذب مشتریان راغب
  • پرورش مشتریان غالب
  • تبدیل به فروش
  • ارائه تجربه عالی
  • افزایش ارزش عمر مشتری
  • برنامه ارجاع