سپهر میرزاجانیان

زمینه تخصص:

فین تک

سوابق اجرایی: 

  • کارشناس IT سازمان منطقه آزاد ارس آذربایجان شرقی، جلفا
  • متصدی ارشد بانکداری بانک آینده
  • کارشناس روش بانک آینده- کارشناس روش بانک آینده
  • مشاوره فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
  • داور و منتور حوزه فینتک شتابدهنده استارت آپ ستاک آپ